تولد بیش از ۱۴ هزار نوزاد در گیلان / سیاهکل بیشترین آمار تولد را به نام خود ثبت کرد

تولد بیش از ۱۴ هزار نوزاد در گیلان / سیاهکل بیشترین آمار تولد را به نام خود ثبت کرد

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: در ۹ ماهه گذشته ۱۴ هزار و ۹۶۸ نوزاد در گیلان متولد شدند. از این تعداد نوزاد ۷ هزار و ۷۶۱ نفر پسر و ۷ هزار و ۲۰۷ نفر دختر بودند. مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: در ۹ ماهه گذشته ۱۴ هزار و ۹۶۸ نوزاد در گیلان متولد شدند. امیر